AXA Winterthur Direct Link to:
 
 
 
   LIFE
 
 
Advigon Versicherungs AG
Drescheweg 1 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 375 02 77 | F: +423 375 02 78
 
 
 
     
Baloise Life (Liechtenstein) AG  
Baloise Life (Liechtenstein) AG
Alte Landstrasse 6 | 9496 Balzers | Liechtenstein
T: +423 388 90 00 | F: +423 388 90 21
     
 
elipsLife
Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 239 95 55 | F: +423 239 95 54
     
Fortuna Lebensversicherungs AG  
Fortuna Lebensversicherungs AG
Städtle 35 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 236 15 45 | F: +423 236 15 46
     
 
Liechtenstein Life Assurance AG
Industriering 37 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
T: +423 265 34 40 | F: +423 265 34 41
       
   
LV 1871 Private Assurance AG
Austrasse 15 | 9495 Triesen | Liechtenstein
T: +423 238 83 00 | F: +423 238 83 99
 
       
 
Nucleus Life AG
Bangarten 10 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 399 10 90 | F: +423 399 10 97
 
 
 
Octium Assurance AG
Austrasse 61
9490 Vaduz
T: +423 222 12 55
 
 
 
PKRueck  
PKRück Lebensversicherungsgesellschaft
für die betriebliche Vorsorge AG
Landstrasse 104 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: + 423 230 19 30 | F: + 423 230 19 31
     
Prisma Life AG  
PrismaLife AG
Industriering 40 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
T: +423 237 00 00 | F: +423 237 00 09
     
Quantum Leben AG  
Quantum Leben AG
Städtle 18 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 236 19 30 | F: +423 236 19 31
 
 
Youplus Assurance AG
Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein
T: +423 239 30 30 | F: +423 239 30 33
 
   
 
Square Life  
Square Life Lebensversicherungs-AG
Landstrasse 33 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
T: +423 237 15 65 |  F: +423 237 15 69
     
Swiss Life (Liechtenstein) AG  
Swiss Life (Liechtenstein) AG
Industiestrasse 56 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
T: +423 377 70 00 | F: +423 377 70 99
     
swisspartners Versicherung AG  
swisspartners Versicherung AG
Feldstrasse 16 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 239 79 79 | F: +423 239 79 80
     
Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group  
Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group
Industriestrasse 2 | 9487 Bendern | Liechtenstein
T: +423 235 06 60 | F: +423 235 06 69
office@vienna-life.li | www.vienna-life.li
     
     
   INDEMNITY
     
 
 
 
 
 
 
Advigon Versicherungs AG
Drescheweg 1 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 375 02 77 | F: +423 375 02 78
     
 
Allianz Risk Transfer AG
Im alten Riet 102 | 9494 Schaan | Liechtenstein
T: +423 235 8500
 
W. R. Berkley Europe AG
Städtle 35A |
9490 Vaduz | Liechtenstein
T:  +423 237 27 41
 
Schweizerische National- Versicherungsgesellschaft AG  
Helvetia Global Solutions Ltd
Aeulestrasse 60 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 231 12 25 | F: +423 231 12 27
info@helvetia.li | www.helvetia.ch
 
 
HanseMerkur International AG
Drescheweg 1 I 9490 Vaduz I Liechtenstein
T: +41 43 550 21 25
 
 
 
 
wefox Insurance AG
Äulestrasse 56 I 9490 Vaduz I Liechtenstein
   
Starstone
Zollstrasse 82 I 9494 Schaan I Liechtenstein
T: +423 239 98 98
     
 
UNIQA Versicherung AG
Austrasse 46 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 237 50 18 | F: +423 237 50 19
info@uniqa.li | www.uniqa.li
     
   CAPTIVES (in-house insurers of companies)
     
   
Reassur Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
T: +423 237 37 10
     
   
SBB Insurance AG
Bahnhofstrasse 15| 9494 Schaan | Liechtenstein
T: +423 235 02 62 | F: +423 235 02 63
     
 Syntonia    
Syntonia Insurance AG
Landstrasse 40 | 9495 Triesen | Liechtenstein
T: +423 262 44 66 | F: +423 262 44 64
     
   GENERAL AGENCIES
     
 
AXA
Geschäftsstelle Vaduz
Landstrasse 60 | 9490 Vaduz | Liechtenstein
     
   
 
 
     
   PENSION FUNDS
     
Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund (Collective Foundation)  
Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund (Collective Foundation)
In der Specki 3 | 9494 Schaan | Liechtenstein
T: +423 377 70 00 | F: +423 377 70 99
titlepicture Liechtensteinischer Versicherungsverband
Disclaimer | Data Protection